Udruga malih sirara Zagrebačke županije „Sirek“ je projekt “Ceste Sira” provela u suradnji sa Upravnim odjelom za poljoprivredu, ruralni razvitak I šumarstvo Zagrebačke županije i Gradskim uredom za poljoprivredu I šumarstvo Grada Zagreba te Savjetodavnom službom koja svoj stručni rad dugi niz godina usmjerava opstanku i napretku poljoprivredne proizvodnje u ruralnom području.

Na “Cesti sira” nalazimo 12 mini sirana s područja Zagrebačke županije i Grada Zagreba, od kojih je i naša sirana u Kusanovcu. Stoga, na udaljenostima od samo pola sata od centra Zagreba, možete se uvjeriti u kvalitetu domaćih proizvoda te okusiti domaće mirise i okuse.

Krenite putem Cesta Sira i ne zaboravite posjetiti „obiteljsku siranu Kusanovec“!